Vår verksamhetspolicy

Torggummans ägg producerar, förpackar och levererar ägg och skall i hela produktionskedjan bidra till en hållbar utveckling genom att:

– I hela processen använda ett kretsloppstänkande där god hushållning av råvaror ingår. 

 -Minimera energianvändning samt avfallsmängder         

-Ett givande och nära samarbete med leverantörerna och en öppen kommunikation mot övriga intressenter.                                                                     

-Skydda vår miljö, aktivt förbygga föroreningar samt efterfölja lagar och andra krav så att det utgör som lägst miniminivå.                                                 

-Tillfredsställa våra kunders specifika krav och förväntningar på produkter, livsmedelssäkerhet, leveranssäkerhet och pris. 

-Engagerade medarbetare med positiv syn på verksamhetens utveckling.           

-Ständig förbättring av verksamheten och lednings-systemet samt göra dessa synliga för personal och andra berörda intressenter.

Färgelanda 2018 0 23