Vår verksamhetspolicy

Torggummans ägg producerar, förpackar och levererar ägg och skall i hela produktionskedjan bidra till en hållbar utveckling genom att:

– I hela processen använda ett kretsloppstänkande där god hushållning av råvaror ingår.
-Minimera energianvändning samt avfallsmängder                                                         
-Ett givande och nära samarbete med leverantörerna.                                               
-Vi arbetar systematiskt med HACCP där vi utvärderar riskerna i produktionsflödet.     
-Skydda vår miljö, aktivt förbygga föroreningar samt efterfölja lagar och andra krav så att det utgör som lägst miniminivå.
-Tillfredsställa våra kunders specifika krav och förväntningar på produkter, livsmedelssäkerhet, leveranssäkerhet och pris.
-Engagerade medarbetare med positiv syn på verksamhetens utveckling.                       
-Ständig förbättring av verksamheten och lednings-systemet samt göra dessa synliga för personal och andra berörda intressenter.
Färgelanda 2017 08 12