Kontakt

BESÖKSADRESS

Torggummans Ägg
Håbynvägen  3.  Björnhuset
458 30 Färgelanda

POSTADRESS
Torggummans Ägg/ AB Väst-Farm
Hillingsäter Hällnäs 2
458 91 Färgelanda

TELEFON
Order:
0528-200 23
Orderfax: 0528-201 99
Kontor: 0528-10194
Kontorfax: 0528-107 51

FÖRSÄLJNING
Evert Jacobsson
Tel: 070-247 71 16
E-post: evert@torggummansagg.com

E-POST
order@torggummansagg.com